Habitatges a Can Bagaria

Concurs de projectes IMPSOL per a la construcció de 60 habitatges a Cornellà, primer finalista. L'edifici remata amb un gir un bloc lineal de cinc plantes d'alçada, del què se separa i copia la seva pell formant un sòcol continu. En la seva part superior, obre terrasses a sud mitjançant una tipologia passant en passera. 4300 m2 Equip: Fàbric + Carlos Albisu Imatge: Prompt Collective