Estudi de tatuatge

Inicialment, el local comptava amb 140 m2 atomitzats en petits espais foscos i estrets, partits en dues altures mitjançant altells. En demolir-los les qualitats del lloc van aparèixer: dues grans sales, obrint a carrer i a pati del darrere. La primera serveix ara com a gran sala de dibuix i recepció, en la qual es recupera l'antic arc d'entrada que fa d'aparador a l'exterior. En la segona apareixen quatre cabines formades a partir de paraments lleugers metàl·lics que fan de paravents, donant privacitat als espais però permetent entreveure què passa a l'altra banda del vidre, sense acabar de distingir-lo. Un sòcol de superfícies netes protegeix aquestes càmeres asèptiques i les separa de les zones comunes, on es ressalten més els elements existents com ara els arcs de galeria o els paraments ceràmics i es deixa lloc per exposar nombroses mostres de tatuatge. Foto: Adrià Goula