Oficines a Leioa

Obertura a les àrees de treball contra hermeticitat a les sales tècniques: un contrast de dos programes per a un mateix espai obliguen a posicionar una sèrie de paquets tancats al centre del local, formant una gran caixa negra que s'allunya de la llum natural i divideix la planta en dues meitats amb programes no simètrics. A un costat, un passadís d'accés a laboratoris i zones de proves; a l'altre, un únic espai amb taules de treball i una caixa de vidre per als despatxos privats. Les dues zones es comuniquen al tester, que rep llum per tres cares i serveix d'espai comú per a tots els treballadors. La polaritat que defineix el projecte s'accentua en els materials utilitzats, xapa metàl·lica perforada retroil·luminada per a les pells de les zones tècniques i mampara de vidre per a les zones de treball.